NB!!! Denne prøvingen er ikke lenger aktiv. Frist for å melde forkjøpsrett har gått ut!
Fagerlia Hageby Borettslag
28.01.2013 12:00
201300042
Kjersti Valsø Martinsen
73 83 15 87
73 83 15 01
Områdebilde
Bildet som vises er et områdebilde, det vises ikke et bilde av selve boligen.

Meldeskjema forkjøpsrett

Det er vedtektene for det enkelte borettslag som bestemmer hvilken forkjøpsrett som kan benyttes.

Fellesgjelden i borettslaget kan variere over tid. Den kan således øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Det tas forbehold om avvik i arealangivelse, antall rom og andre opplysninger som gis her.

NB! Vi viser til meglers salgsoppgave for informasjon om boligen. Interessenten må gjøre seg kjent med de vilkårene som er avtalt ved aksept av bud.

Les mer om forkjøpsrett.
Fagerlia
Aaengveien 12 D, 7020 TRONDHEIM
Rekkehus
108
K/1/2
73 BOA

3
Elektrisk og pipe

Etter avtale
Kontakt megler


59 175
3 536


Kontaktperson hos megler: Kenneth Vårvik, tlf: 46674766. • Gebyr for forhåndsvarsel betales av kjøper. • Selger er jfr. Borettslagslovens § 4-19 pliktig til å vise fram leiligheten mens den ligger ute for forkjøpsrettprøving eller før salg (ved forhåndsvarsel). • Kjøper/interessent er selv ansvarlig for å ha sett leiligheten før forkjøpsrettsfristen eller før salg er gjennomført (ved forhåndsvarsel).
Reglene for hvem som kan kreve forkjøpsrett på denne boligen er listet opp under, i prioritert rekkefølge.

Andelseier i borettslaget
Slekt av andelseier i borettslaget
Medlem i TOBB eller Storbyansiennitet

Kartet er basert på adressesøk og kan derfor være unøyaktig.